Bárut på Technoport Awards

Bárut spilte på Technoport Awards i Trondheim 17.april. Foto: Carl-Erik Eriksson

Bárut spilte på Technoport Awards i Trondheims storsute Olavshallen, 17.april sammen med bland andre Trondheim Symfoniorkester og Erlend Skomsvold. Technoport Awards er en konferanse som arrengeres av NTNU. Technoport har som mål å styrke engasjementet for og forståelse av teknologi, og teknologiens betydning som nøkkel til løsning på store samfunnsutfordringer.

Foto: Carl-Erik Eriksson

Foto: Carl-Erik Eriksson


Foto: Carl-Erik Eriksson

Foto: Carl-Erik Eriksson

 


Foto: Carl-Erik Eriksson